Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Bodybow ja selkäongelmat

MITEN EHKÄISEN SELKÄONGELMIA LIIKUNNAN AVULLA?

Tämän artikkelin  tarkoitus on antaa lukijalle innostusta päivittäiseen  liikkumiseen ja harjoitteluun. Liikkuminen ja ajatteleminen on osa elämämme.

Kiireinen työpäivä takana, palavereissa istumista ja asioiden hoitamista. Vihdoinkin kotona ja illaksi ei ole menoja. Sohvannurkka vetää mukavasti  puoleensa. Ajatus välähtää mielessä, että liikunnasta on kulunut jo useampi päivä. Mihin se aika kuluu, kun ei ehdi ulos lenkkipolulle tai hiihtämään. Varusteita kyllä löytyy. Jos huomenna siten, kun nyt ei ihan tunnu siltä.

Liikunnan ammattilaiset  suosittelevat tehokkaita liikuntaohjeita, jotta peruskunto kaikilla osa-alueilla paranisi. Totta, mutta jos määrät ja laatu tuntuvat  liian raskailta, niin liikunta jää helposti tekemättä. Ei ole aikaa niin paljolle liikkumiselle, jotta sillä olisi vaikutusta lihasvoimaan ja peruskuntoon. Helposti ajatellaan, että jos en ehdi tarpeeksi, niin en tee sitten ollenkaan, jos siitä kerran ei ole hyötyä. No - tämä ei ole totta! Kiire ja työn muuttuminen ovat ohjanneet meitä enemmän ja enemmän istuvaan muottiin eikä selkämme ole tarkoitettu siihen. Eli tarvitsemme liikettä!

Yleinen liikuntasuositus on puoli tuntia  liikuntaa päivässä. Onko se riittävästi? Mitä me hyödymme lyhytkestoisesta liikunnasta. Mikä on liikunnan merkitys välilevyille, nivelrustoille, nivelsiteille, luulle, hermoille ja lihaksille. Alan ammattilaisina paneudumme nyt näihin osa-alueisiin. Kirjallisuudesta löytyy tutkimuksia  kudosten paranemisesta vamman jälkeen. Mutta mitä terve kudos vaatii pysyäkseen terveenä, siitä on olemassa vain viitearvoja.
 
VÄLILEVY
 
Välilevy toimii paineen tasaajana sekä selän liikkeiden ohjaajana. Välilevyn tehtävänä on toimia kahden nikaman välissä kompressiovoimien iskunvaimentimena sekä ohjata ja suojata  kahden nikaman  välisiä taivutuksia  ja kiertoja. Välilevy mahdollistaa nikamien välille kuormituksen alaisen liikkeen. Aikuisen välilevyssä ei ole verenkiertoa ja siksi sen aineenvaihdunta on riippuvainen ympäröivistä verisuonista, joista tarvittavat aineen tihkuvat välilevyyn. Mekaanisen kuormituksen aiheuttama imu ja pumppaus helpottaa tätä toimintaa.
  
Välilevyn verisuonet häviävät 18-20 ikävuoteen mennessä ja välilevyn rappeutuminen alkaa. Verenkierron heikkeneminen välilevyä ympäröivissä suonissa tai välilevyn läpäisevyyden heikkenemin huonontavat ravinnon saantia ja lisäävät jäteaineiden kerääntymistä välilevyyn. Sen sijaan staattinen tai suuri kompressio samoin kuin tärinä huonontavat välilevyn elinehtoja. Välilevyn solut valmistavat ja ylläpitävät toiminnassa tarvittavan soluväliaineen johan kuuluu mm. kollageeni. Lepotilassa kollageeni on lievästi kierteinen ja kuormituksessa, lähinnä venytyksessä kierteisyys oikenee. Kollageeni tarvitsee liikettä ja venytystä vahvistuakseen. Joten selän monipuolinen käyttö ja liikuttelu vahvistavat välilevyä. 
 
RUSTOKUDOS

Rustokudos suojaa nivelpintoja. Kaksi nikamaa liittyvät toisiinsa välilevyn kautta sekä fasettinivelten välityksellä.  Nämä pikkunivelet ovat rustokudoksen suojaamat ja niiden tehtävänä on ohjata yhdessä välilevyn kanssa  kahden nikaman välistä liikettä.
  
Rustokudos on ominaisuuksiensa perusteella  jossain määrin verrattavissa  välilevyyn. Paras kuormitus rustolle  on vaihteleva paine - paine päälle ja paine pois sekä liukuminen nivelten suuntaisesti. Paineen tullessa nivelten rustopinnalle rusto imee itseensä nivelnestettä  ja kun paine helpottuu, neste palautuu takaisin nivelten välitilaan.  Tämä toiminta avustaa rustosolun aineenvaihduntaa.
 
Nivelten liikkumattomuus tai liiallinen kuormitus heikentävät rustokudosta, kun taas sopiva kuormitus vahvistaa sitä. Rustoinen kudos 
(välilevy, rusto) on suunniteltu kestämään kuormituksen alaista liikettä. Rustokudos mukautuu kuormituksen muutoksiin selvästi hitaammin kuin muut tukielinkudokset. Tämän vuoksi kuormituksen lisäämisen tulisi tapahtua rustokudoksen ehdoilla. Hetkellinen kova rasitus, esim. hyppy korkealta maahan tai äkillinen pitkäkestoinen rasitus voi vaurioittaa välilevyjä ja rustopintoja. "Jos on talven tehnyt istumatyötä ilman suurempia aktiviteettejä ja  sitten kesällä lähtee metsätöihin tai rakentamaan kesämökkiä tehden pitkää päivää  - on vaarana selän kudosten vaurioituminen." 
 
JÄNTEIDEN JA NIVELSITEIDEN  MEKAANINEN TOIMITA
 
Jänteet ja nivelsiteet ovat venyvää kudosta. Jänteet ovat vahvoja. Ne ylläpitävät nivelen liikkeessä lihassupistuksen aikana ja ohjaavat joustavina nivelen liikettä. Nivelsiteet ovat toisaalta notkeita ja joustavia sallien luiden normaalin liikkeen, mutta toisaalta myös vahvoja ja venymättömiä estäen liiallisia voimia.
 
Jänteiden ja nivelsiteiden  yhtenä rakennusaineena on kollageeni, joka tarvitsee venytystä vahvistuakseen. Wolffin lain mukaan sidekudoksen koko ja määrä ovat riippuvaisia kuormituksen voiman suuruudesta sekä kudosten järjestäytymisestä suhteessa voiman suuntaan. Uusiutuessaan kollageeni ojentautuu sen mukaan kun sitä on kuormitettu. Jos selän liikuttelu ja kuormitus jää vähäiseksi, niin myös jänteiden ja nivelsiteiden kyky vastustaa niihin kohdistuvia voimia vähennee.
 
LUU MUKAUTUU LIIKUNTARASITUKSEEN

Luukudos uusiutuu jatkuvasti ja se mukautuu rasituksen. Kuormitus vaikuttaa luuston muotoutumiseen ja kehitykseen. Lujuuteen vaikuttaa mineraalipitoisuus, joka riippuu luun pitkäaikaisesta kuormituksesta. Luuston rakenne ja toiminta vaativat kehon painon kantamista. Luusolut mukauttavat luuston lujuutta  aistimalla kuormitusta.
 
Ihmisellä luun määrä kasvaa noin 30 vuotta. Luusto on vahvin 20-30 vuoden iässä. Lapsena ja nuorena liikunta auttaa huippumassan saavuttamisessa. 30-ikävuoden jälkeen luun määrä aikaa vähentyä kaikilla. Tällöin liikunnalla pystytään hidastamaan luumassan vähentymistä. Voimaharjoitteilla saadaan luulle mekaaninen kuormitus. Isku- ja tärähdyskuormituksessa luu reagoi nopeisiin voiman muutoksiin, liikkeen nopeisiin käännöksiin ja pysähdyksiin. Toistokuormituksessa yksittäinen luun kuormitusärsyke voi olla pieni, mutta tuhannet toistokerran saavat aikaan luuärsytyksen. 
 
LIHASTEN VASTE TOIMINTAAN

Kestävyysharjoittelun vaikutuksesta lihaksistossa tapahtuu rakenteellisia ja aineenvaihdunnallisia muutoksia jotka parantavat hapen käyttöä  lihaksistossa. Lihasten sopiva kuormittaminen tehostaa lihasten verenvirtausta. Solujen ympärillä olevien hiussuonten tiheys kasvaa ja rasituksessa avautuvien hiussuonten määrä  lisääntyy ja näin lihasten hapensaanti tehostuu. Myös lihasten kyky tuottaa energiaa lisääntyy. Samalla entsyymien aktiivisuus nousee jotka osallistuvat energian ja hapen hyväksikäyttöön.
 
MYÖS HERMO TARVITSEE LIIKETTÄ VOIDAKSEEN HYVIN

Istuessa istumme iskiashermon päällä. Pitkään istuessa puuduttava olo saattaa tulla iskiashermon verenkierron estymisestä. Aktiivinen liike saa aikaan hermokudoksessa tärkeiden välittäjäaineiden, energian ja kuona-aineiden kuljetuksessa. Hermo liikkuu suhteessa sitä suojaaviin hermokalvoihin. Hermo liikkuu suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin, kuten lihakset, jänteet ja luut. Lisäksi hermossa itsessään tapahtuu venytystä.  Jos liikeradat jäävät vähäisiksi, niin hermokalvojen ja sitä ympäröivien kudosten  välille voi tulla kiinnikkeitä. Ne häiritsevät hermon liukumista ja ravintoaineiden kuljetusta. 
 
MIKÄ ON SOPIVAA LIIKUNTAA SELÄLLE?

Kaikki selän kudokset tarvitsevat monipuolista liikettä.  Rusto ja välilevy pitävät liikkumisesta jossa paino tulee jaksottaisena nikamalle. Kävely on tähän hyvä esimerkki. Osan työmatkaa voi kävellä, samoin portaat työpaikalla.  Kaikenlainen hyötykävely kuten  marjastus, metsästys, koiran ulkoiluttaminen ja tanssi ovat hyviä esimerkkejä tähän. Näissä myös luukudos saa hyvää vahvistusta. Jänteet, nivelsiteet, välilevyt ja lihakset kaipaavat liikettä ja vääntöä. Nykyään päivittäinen askartelu ja hyötypuuhastelu ovat vähäisiä. Selän monipuolisen liikkeen aikaansaamiseksi olisi suositeltavaa säännöllistä omaehtoista aktiivista liikuntaa  tai ohjatuissa liikuntaryhmissä.  
BodyBow-harjoituskaari tarjoaa tähän ainutlaatuisen ratkaisun. Bodybown avulla selkä saa liikettä jonka suuntaan. Kaaren muoto avaa selän jäykät alueet ja vahvistaa liikkuvia alueita. Vaikuttaa sitä että jo kerran viikossa säännöllisesti tehdyllä harjoituksella on selän hyvinvointia ylläpitävä vaikutus.
 
Liikunnan tulisi olla  sellaista mistä tulee hyvä olo. Selän kipeytyminen liikunnan jälkeen kertoo sen että joku suorituksessa ei ole sopivaa. Myös rasituksen asteittainen lisääminen takaa sen että kaikki kudokset ehtivät mukautua uuteen rasitukseen. Liikkumisen pitää olla kivaa ja vaihtelevaa. Haluammehan päästä eläkkeelle ilman suuria tuki- ja liikuntaelin vaivoja, vaikka polviin on jo matkan varrella isketty teräsruuveja!
 
TÄSTÄ PÄIVITTÄINEN TÄSMÄLIIKUNTA:

Välilevyille: kevennetty riipunta, jalat lattiassa, puolapuissa liikkeen kanssa. Teen liikkeen töissä tai kotona. Lepo Bodybow-kaarella selin.
Rustokudokselle: istun pöydällä ja annan jalkojen roikkua vapaasti: polven rustopinnoissa paine on vähäinen. Uinti, hiihto, pyöräily, kävely ovat  hyviä liikkumistapoja.
Jänteet ja nivelsiteet: nyt kaivataan laajoja ja hallittuja liikeratoja ja nopeita suunnanvaihdoksia  koko kehon osalta. Ohjattu ryhmäjumppa, tanssi tai pallo- ja mailapelit antavat tähän hyvät mahdollisuudet.  Bodybow-kaari tarjoaa mahdollisuuden lyhyessä ajassa käydä läpi nivelten ääriasennot ohjatusti ja saada näin vahvistava vaikutus jänteille ja nivelsiteille.
Luu: hypyt ja painot ärsyttävät riittävästi luukudosta. Kunnon kantaisku ja punnerrusliike  kuormittavat hyvin raajoja. Muista hyppiä päivittäin kivuttomasti - unohtamatta myöskään hyppynarua!
Lihas: toiminnalliset harjoitteet kuormittavat tasaisesti koko kehoa. Bodybow, puolapuut ja riipuntateline tarjoavat lihasta monipuolisesti kuormittavia harjoitusmahdollisuuksia joissa myös tasapaino lihasten hallinta paranee. 
Hermokudos: kaikki kivuttomat laajarataiset liikkeet liikuttavat myös hermokudosta.  Aloita aamu selin makuulta ja polvet koukussa. Ojenna polvi suoraksi ja kantapää kohti kattoa. Näin hermot eivät jää "jumiin" päivän aikana alaselän osalta! Liike on lääke moneen kehoon osaan.

JUMI ON VOIMAA, VOIMA ON NOPEUTTA  JOTA TAITO HALLITSEE. 
 
Hauskaa päivittäistä liikuntahetkeä!